Digitale tekster. Problemer, teorier og metoder

Nasjonalt forskerkurs
Universitetet i Agder, Kristiansand, 17. - 19. september 2014

Invitasjon til forskerkurs 

Vi ønsker velkommen til forskerkurset "Digitale tekster. Problemer, teorier og metoder", som arrangeres av UiA i samarbeid med Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL).  

Kurset finner sted i Kristiansand, på Universitetet i Agder, 17. - 19. september 2014. 

OBS! Det er fremdeles ledige plasser på kurset, som er forkortet til 2 dager. Interesserte bes henvende seg til martin.engebretsen@uia.no.

 

Innhold

Kurset retter seg mot phd-kandidater innen lærerutdanning og skole, samt andre phd-kandidater som arbeider med prosjekter der analyse av digitale tekster er involvert.  Enten man arbeider med skjønnlitteratur eller med sakprosa, om man arbeider med tekster i en didaktisk, estetisk, språkvitenskapelig eller kommunikasjonsvitenskapelig kontekst, så innebærer den digitale medieringen av tekstene noen basale endringer i forhold til tradisjonell, analog tekstualitet. Disse endringene kan knyttes til tekstmaterialets representasjoner så vel som til deres anvendelse og deres rolle i ulike sosiale, faglige og estetiske prosesser.

Kurset behandler spørsmål knyttet til digitaliseringen av tekstkulturen på bred basis. Forbindelser trekkes fra teori via metodologiske overveielser til analyse. Deltakerne skal tilegne seg teoretiske kunnskaper om digitale tekster og kunne anvende dem i utvikling av forskningsdesign og metode.

 

Kursledelse

UiA er kursansvarlig institusjon, og professor Martin Engebretsen vil stå for koordinering og ledelse av kurset. Foreleserne har sin ekspertise innen ulike sektorer av digital tekstualitet, og de vil i tillegg til å holde egne forelesninger også delta i diskusjonene rundt deltakernes egne presentasjoner.   

 

Forelesere

Professor Jill Walker Rettberg, UiB

Førsteamanuensis Hans-Kristian Rustad, HiHm

Professor Elise Seip Tønnessen, UiA

Professor Martin Engebretsen, UiA

 

Arbeidsform og arbeidskrav

Kurset går over 3 dager og inneholder både forelesninger og prosjektpresentasjoner. Forelesningene foregår på norsk. Deltakernes egne presentasjoner kan foregå på enten et skandinavisk språk eller på engelsk. Det blir utarbeidet et kurspensum på ca. 400 sider. For å få poenguttelling for kurset må deltakerne presentere et paper der de benytter deler av pensumlitteraturen, og de må i tillegg være opponent på et annet paper.  

 

Praktiske opplysninger

Kurset gir 5 studiepoeng, forutsatt at kravet om paperpresentasjon og opposisjon blir oppfylt. Det er 20 plasser på kurset, og studenter ved NAFOLs forskerskole og UiAs ph.d.-program blir prioritert. Ellers er kurset åpent for ph.d.-studenter på doktorgradsprogram i språkvitenskap, medievitenskap, litteraturvitenskap, pedagogikk eller annet relevant emneområde. Deltakere på førstelektorprogram ved utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet NAFOL kan også søke. 

 

Undervisning og servering på kurset er dekket av NAFOL/UiA. Deltakerne må selv bekoste reise og overnatting. 

Påmelding skjer elektronisk innen 20. august her.

  

Spørsmål om Kurset rettes til  martin.engebretsen@uia.no

 

 

 

 

Publisert av Martin Engebretsen <martin.engebretsenSPAMFILTER@uia.no> 21.08.2014
Del/Tips: Printfriendly version

.

nafol2