Gå til hovedinnhold

Du er nå på UiAs gamle nettsider. Informasjonen du finner her kan være utdatert.

Her finner du våre nye nettsider

0
Hopp til hovedinnhold

Si ifra

Varsling - kritikkverdige forhold

F.eks. ved brudd på lover, regler, mobbing, (seksuell) trakassering, diskriminering eller uforsvarlig arbeidsmiljø og ved mistanke om vitenskapelig uredelighet.

For ansatte > 
For studenter > 
For eksterne >


Helse, miljø og sikkerhet

Ved farlige situasjoner, skader, ulykker, nestenulykker, brudd på sikkerhetsrutiner eller uønsket adferd  

Meld ifra >

Informasjonssikkerhet og personvern

Ved brudd på policy for informasjonssikkerhet, IT-reglement, personvern, sensitiv informasjon på avveie og dataangrep osv.

Meld avvik >


Utdanningskvalitet og læringsmiljø (kun for studenter)

Bygg og rom

Feil eller mangler ved inneklima, renhold, eller byggetekniske forhold meldes til:

E- vaktmester Kristiansand

E- vaktmester Grimstad