Gå til hovedinnhold

Du er nå på UiAs gamle nettsider. Informasjonen du finner her kan være utdatert.

Her finner du våre nye nettsider

0
Hopp til hovedinnhold

Nøkkelen til å skille seg ut i søknadsbunken

Synes du det er vanskelig å skrive en søknad? Da er du ikke alene. UiA Karriere gir deg oppskriften på hvordan du kan skrive en søknad som fanger arbeidsgivers interesse og får deg til å skille deg ut i bunken. 

Mann kaster papirer i lufta

Søknaden skal utfylle CV-en og utdype hvorfor du har lyst på jobben. Den skal vise hvem du er og hva du kan, og det gjør du gjennom å reflektere over egen kompetanse, ferdigheter, erfaring, og personlige egenskaper som er relevant for jobben. I motsetning til en CV som retter blikket bakover, er søknaden fremtidsorientert. Det er lov å by litt på seg selv og være mer personlig. Fortell hva det er ved jobben som motiverer deg og eventuelt hvilke ambisjoner du har på vegne av arbeidsgiver. Det kan være å vise hvordan du ønsker å bidra til at arbeidsgiver utvikler seg og når sine mål. Prøv å se din egen utvikling i relasjon til jobben du søker. 

Du har gjerne hørt at du må skille deg ut i søknadsbunken, men hvordan gå frem for å etterlate et inntrykk som gjør at akkurat du blir lagt merke til? Søknadsskriving er ingen kreativitetskonkurranse, men en øvelse i å analysere arbeidsgivers behov og matche det opp mot egen kompetanse. Vi ønsker å vise deg hvordan du kan sette ord på kompetansen og motivasjonen din, og skille deg ut ved å vise til eksempler som underbygger dette. 

Karriereveileder Lene Tønnesen gir deg en kort innføring i hvordan en god søknad kan skrives. Se filmen og ta for deg våre tips når du jobber med din neste søknad.

1) Før du begynner

Før du går i gang med å skrive bør du lese gjennom stillingsannonsen nøye. Prøv å danne deg et overordnet inntrykk av hvem arbeidsgiver er og hva de er opptatt av, og ikke bare se på kulepunktene som står under arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner.  

For å få et godt bilde på hvem du søker jobb hos, bør du gjøre research på bedriften. Finn ut hva det er med arbeidsplassen som gjør at du har lyst til å jobbe der. Deler dere noen verdier, for eksempel miljøansvar, viktigheten av et godt arbeidsmiljø, kvalitetsfokus? Fortell arbeidsgiver hva du kan bidra med i forhold til dette, selv om det ikke står i utlysningsteksten. Det er ikke alltid lett å finne motivasjonen utover at du har lyst på jobben, derfor må du bruke litt tid på å finne noe som trigger deg. Snakk med folk, les aviser, sjekk sosiale medier, undersøk nettsidene. La ulike deler av motivasjonen din skinne igjennom i hele søknaden. En arbeidsgiver liker at du er personlig og at de føler seg utvalgt.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt. Det viser at du er interessert og du gir kontaktpersonen for stillingen en anledning til å få et inntrykk utover søknaden. Sørg imidlertid for at du stiller spørsmål som du faktisk har behov for å vite noe om. Spørsmålene kan gjerne handle om noe som angår din kompetanse. På den måten får du en anledning til å snakke om hva du kan bidra med. 

 

2) Svar på det arbeidsgiver spør etter

Når vi snakker med arbeidsgivere om hva de er opptatt av når de leser søknader, får vi et entydig svar. Arbeidsgiver ønsker å lese søknader hvor søkeren viser forståelse for hva stillingen går ut , hvor bidraget fra søkeren er tydelig. De ønsker at du svarer på stillingsutlysningen og ikke forteller om alt du kan, uten å relatere det til deres ønsker og behov. 

Stillingsutlysning er gjerne arbeidsgivers ultimate ønskeliste, de forventer sjeldent at du skal kunne alt. Vår anbefaling er derfor at du trekker frem det du kan og fokuser på det når du skal markedsføre deg. Skriv ikke om hva du ikke kan. Først på intervjuet kan du si noe om hvor ditt utviklingspotensial ligger. Sett av tid til å reflektere over hvilken kompetanse du har opparbeidet deg gjennom ulike erfaringer og bruk gode eksempler som bygger troverdighet. Alt som er relevant for arbeidsgiver bør du få frem. 

Merk deg også hvilke dokumenter de er ute etter. Av og til kan det stå i utlysningen at vitnemål, attester og lignende skal legges ved. Da er det viktig at du gjør det.  

3) Struktur i søknaden

Søknaden bør ikke være for lang og et greit utgangspunkt er å tenke maks én side eller 300-350 ord. Fordel teksten i 3-4 avsnitt og bruk en nøytral skrifttype i skriftstørrelse 10-12 punkt. Husk at du kan korte ned teksten en del ved å luke ut unødvendige ord. Ha fullstendige setninger, men vær relevant og presis i innhold og språk. Husk at søknaden er et formelt dokument

Hva skal en søknad inneholde? En søknad kan gjerne innholde en overskrift, for eksempel “Søknad på stilling som xxx ved xxx”, og en kort innledning som sier noe om hvem du er og hvorfor du søker på denne stillingen. Videre bør du ha en hoveddel der du løfter frem kompetansen din. Det inkluderer kunnskap, erfaring, ferdigheter, og de personlige egenskapene dine. I tillegg bør det skinne igjennom hva motivasjonen din er. Endelig skriver du en liten oppsummering og avslutter med “med vennlig hilsen” og ditt fulle navn.

4) Innledning

Tenk at innledningen skal være kort og presis, og vekke arbeidsgivers interesse og nysgjerrighet til å lese videre. Du har plass i hoveddelen til å gå mer i dybden av det du vil få frem.  

En innledning kan skrives på ulike måter. Du kan velge å gå rett på sak og fortelle hvorfor du er egnet for jobben. Kanskje har du jobbet med dette før og kan vise til resultater, nyttige erfaringer eller dybdekunnskap? En annen måte å vinkle innledningen på er å vise at du er oppdatert. Hvis du har snakket med noen fra bedriften kan en inngang være å nevne dette. Uansett hvilken innledningsstil du velger bør du i tillegg la din personlige motivasjon komme frem. Si kort hva som motiverer til å søke jobben. Det dreie seg om arbeidsoppgaver, arbeidsplassen, muligheten til å bidra, og så videre. 

Eksempler på gode innledninger 

Eksempel 1: Rett på sak 

Da jeg jobbet som markedsansvarlig for butikk X innførte jeg nye markedsstrategier. Det resulterte i dobbelt så mange følgere på Instagram og Facebook. Denne erfaringen vil komme til nytte dersom jeg får jobbe med sosiale medier hos dere. 

Eksempel 2: Uttrykk begeistring 

Da jeg så at dere søker etter en ny medarbeider ble jeg veldig glad! Jeg er veldig interessert i utvikling av nye webløsninger, og har jobbet med dette i masteroppgaven. Jeg ønsker å søke stillingen som utvikler hos dere fordi jeg har hørt at dere har et godt miljø for å lære om kundetilpasning av løsninger.  

Eksempel 3: Name-dropping 

På Karrieredagen snakket jeg med salgssjefen deres, Ola Nordmann. Han informerte meg om denne stillingen, og inspirerte meg til å søke.

Eksempel 4: Oppdatert 

Den siste tiden har jeg lest om deres nye samarbeid med X i media. Disse artiklene inspirerte meg til å undersøke om dere hadde noen ledige stillinger. 

5) Hoveddel

I hoveddelen skal du argumentere for hvorfor du er aktuell for jobben. Du skal utdype det mest relevante fra CV-en din og det du peker på i innledningen. Målet er å overbevise arbeidsgiver at du er motivert og at du har en forståelse for hva arbeidsgiver ser etter og hva stillingen og arbeidsoppgavene innebærer. Ikke vær redd for å si at erfaring fra for eksempel studietiden har gitt deg kompetansen de spør om.  

Det er i hoveddelen at du skal få frem kunnskapen din, ferdighetene og de personlige egenskapene dine. Når du argumenterer for hvorfor du er en aktuell kandidat kan du vise at du har erfaring med arbeidsoppgavene som inngår i stillingen du søker på. Hvis stillingen innebærer innholdsproduksjon og du har erfaring med det bør du fortelle om det. Fortell hvordan du har jobbet med det og eventuelt hvilke verktøy du benyttet. Kanskje kan du svare på hva som var viktig for deg å prioritere i arbeidet? Her kan du flette inn både kunnskap, verdier og ferdigheter.  

Stillingsutlysningene inneholder mange fine ord og det er lett å si “jeg er resultatorientert”, men hva betyr det egentlig? Hva legger du i det å være resultatorientert? Hvis du heller sier “ved å finne gode studieteknikker har jeg oppnådd målet mitt om gode resultater på studiet” får du frem at du er resultatorientert uten å direkte si at du er resultatorientert. Gjennom å underbygge påstander med eksempler blir det mer troverdig. Du kan også fortelle om konkrete tilbakemeldinger som medstudenter, veiledere eller andre har gitt deg. Når du eksemplifiserer kompetansen din lar du arbeidsgiver få et bilde av hvem du er og det er dette som kan føre til at du skiller deg ut i bunken av andre søkere. 

6) Avslutning

Til slutt bør du skrive en kort og presis avslutning som oppsummerer de viktigste punktene og som forteller hvorfor du er aktuell for jobben. Hva du velger å vektlegge kommer an på stillingen, men poenget er å minne arbeidsgiveren på at du er en god kandidat og slå fast at du er motivert. Mangler du erfaring kan det være et strategisk trekk å spille ekstra på motivasjonen din. Hvis du har noen nye og gode poeng, bør du vurdere om du skal flytte det til innledningen i stedet. 

Unngå å skape unødvendige begrensninger. Du trenger ikke si noe om tilgjengelighet for eksempel, det kan avklares senere i rekrutteringsprosessen. Husk at ditt første delmål med søknaden er å få komme på intervju. Gjør det derfor lett for arbeidsgiver å ta kontakt. 

Avslutt søknaden med “Med vennlig hilsen”, “Med beste ønsker,” eller lignende og ditt fulle navn.  

7) Sjekk ut disse tipsene

Dropp klisjeer og for mye “jeg” 

Når su skriver søknad skal du fortelle om alt du kan, og da er det naturlig å starte setningene med "jeg". Dette blir fort litt monotont og kan virke veldig selvsentrert. Ha derfor et bevisst forhold til hvordan du bygger opp teksten i søknaden din.

Setningen “Jeg har studert økonomi og da lærte jeg...” kan byttes ut med “erfaring fra studiene har vist meg”. Husk at CV og søknad utfyller hverandre. Du trenger derfor ikke  forklare hva du har studert. Gå heller mer konkret inn på hva du kan ta med deg fra studiene som er relevant for stillingen du søker. 

Andre eksempler på setninger som unngår å starte med “jeg”: 

  • Blant mine medstudenter får jeg tilbakemelding på...
  • Tidligere arbeidsgivere beskriver meg som....
  • Som nyutdannet vil jeg være spesielt opptatt av... 

Disse formuleringene gjør også at du oppleves mer ydmyk. Det samme skjer når du underbygger argumentasjonen din med eksempler. Setningen “jeg er veldig serviceinnstilt” er mer selvsentrert enn “når jeg tar imot kunder er det viktig for meg at de opplever at deres behov blir ivaretatt”. I tillegg sier den siste setningen noe om din opplevelse av hva det vil si å være serviceinnstilt. 

Ta vare på stillingsutlysning og telefonnummer til kontaktperson 

Stillingsutlysningen kan være god å ha hvis du blir innkalt til intervju. Da kan du bli minnet på hva det er arbeidsgiver er ute etter og forberede deg til intervju på bakgrunn av dette. Hører du ikke noe etter et par uker etter søknadsfristen kan du ta kontakt å høre hvordan de ligger an i prosessen. Det viser interesse.  

Tørre å tenke litt annerledes 

Du må lære å gå før du kan løpe. Det vil si at du bør være trygg i sjangeren som søknad er, før du prøver ut nye, litt uvanlige ting som å presentere seg i et videoformat eller skrive i en uformell og humoristisk stil. Når du behersker sjangeren kan du heller vurdere om du skal gå litt utenfor boksen. Da gjør du det mer som et bevisst grep fordi du tror det er noe arbeidsgiver vil sette pris på, eller det viser en kvalitet ved deg som arbeidsgiver ser etter. Igjen så handler det om å lese utlysningen nøye, gjøre research og sette seg inn i arbeidsplassen og hva arbeidsoppgavene innebærer. Kanskje kan du prøve å finne ut av hvem de er de som jobber der. Ta gjerne en prat med kontaktpersonen for stillingen og få et inntrykk av hvordan kjemien mellom dere er. 

Fortrinn du har som nyutdannet 

Som nyutdannet har du noen fortrinn det er verdt å huske på.  

  • Du er faglig oppdatert 
  • Du har god digital kompetanse 
  • Du har metodekunnskaper 
  • Du evner å tenke kritisk 

Husk på at du skal jobbe sammen med mennesker som har vært ute i arbeidslivet i en årrekke. Hvilken kompetanse har du som virksomheten kanskje mangler? 

Be om korrektur og ærlige tilbakemeldinger  

Be noen se over søknaden din. Tillat deg selv å tenke på søknadsskriving som en læringsprosess som alt annet. Jo mer du gjør det, dess bedre blir du.  

Dersom du savner noe i denne artikkelen eller har spørsmål, er du velkommen til å sende en mail til karriere@uia.no