Gå til hovedinnhold

Du er nå på UiAs gamle nettsider. Informasjonen du finner her kan være utdatert.

Her finner du våre nye nettsider

0
Hopp til hovedinnhold

Slik skriver du en god CV

En god CV skal på en effektiv måte overbevise arbeidsgiver om at du er kvalifisert for jobben du søker. Din oppgave er å innfri arbeidsgivers forventinger til innholdet i CV-en. Denne artikkelen gir svar på hva som skal med og vurderinger du må gjøre, når du skriver din CV.

Illustrasjonsfoto tatt av Yngvild Bakken Furunes

CV står for curriculum vitae og betyr livets løp. En CV skal vise din tidslinje og gi et sammendrag av dine kvalifikasjoner og erfaring. En CV har en formell ramme, det vil si at det er noen normer for hva en CV skal inneholde. Blant annet skal du føre opp hva du har gjort i omvendt kronologisk rekkefølge, altså skal det du har gjort sist stå på toppen. Som student og nyutdannet bør utdanning stå før arbeidserfaring. Videre må du sørge for at CV-en er oppdatert, at den er tilpasset mottaker og får frem din relevante kompetanse for stillingen du søker på.

Målet med en CV er å gi arbeidsgiver et oversiktlig og forståelig bilde av kompetansen din. Som regel sitter du på mer relevant kompetanse enn du tror. Bruk derfor tid på å tenke gjennom hva du har gjort, hva du har lært og hvilke ferdigheter du har utviklet gjennom dine erfaringer. Selv om argumentasjonen skjer i søknaden, kan det være nyttig å liste opp for eksempel programvarer du behersker, arbeidsoppgaver eller nøkkelord som sier noe om temaer du har innsikt i og forståelse for.

En moderne CV skal fremstå selgende og du bør prioritere å utdype det som er relevant for stillingen ved hjelp av et presist språk. Det er innafor å bruke punktlister i CV-en, men unngå bruk av forkortelser. Med mindre du har lang erfaring fra arbeidslivet, bør ikke en CV være lengre enn to sider.

Karriereveileder Anna Ravnaas gir deg en kort innføring i hvordan en god CV kan skrives. Se filmen og ta for deg våre tips når du jobber med din CV.

Det variere noe hva som forventes av innhold i en CV avhengig av fagområdet du søker jobb innen. Denne artikkelen tar utgangspunkt i hvordan man skriver en standard CV.

1) CV-mal

Finn en mal eller et oppsett som du trives med og hvor du opplever å få synliggjort kompetansen din. Dette er ingen kreativitetskonkurranse. Velg å ha fokus på at oppsettet har passelig med luft og er ryddig. Unngå forstyrrende elementer og vær konsekvent i måten du fører opp utdannelsen og erfaringen din på. Da vil arbeidsgiver oppleve den som lettlest og raskt få et overblikk over det du har gjort. Ved å ha fokus på dette hjelper du arbeidsgiver til å danne seg et raskt inntrykk av hvem du er.

Her er noen tips til hvor du kan finne CV-maler

 • Word
 • Canva
 • Overleaf
 • Det finnes flere nettportaler der du kan kjøpe maler, men det er ikke nødvendig å bruke for mye penger på det. Personlig CV har en billig og bra variant.

2) Personalia

Fremhev navnet ditt og la det være overskriften i din CV. Sørg for at kontaktinformasjonen er riktig og seriøs. Vi anbefaler å bruke en privat mailadresse fremfor UiA-mailen. På denne måten sørger du for at kontaktinformasjonen fremdeles vil være gjeldende, når du ikke lenger er student. I tillegg til mailadressen må du ha med adresse, telefonnummer og fødselsdato. Legg også til LinkedIn-adressen din, dersom du har en oppdatert profil.

I vår LinkedIn-artikkel kan du se tips for hva du bør tenke på når du legger til LinkedIn-adressen. 

3) Bilde

Mange som rekrutterer anbefaler et bilde på CV-en fordi visuelle elementer tiltrekker leserens oppmerksomhet. Andre vil trekke frem at ved å ikke ha bilde beskytter du deg mot diskriminering. Et spørsmål du kan stille  er hvilke bilder som dukker opp om du blir googlet? Ved å velge et bilde til din CV er du med på å bestemme hvilket inntrykk du vil arbeidsgiver skal huske deg for. Hvis du tar et bilde til CV-en, bør du sørge for at det fremstår profesjonelt.

Hva er et profesjonelt bilde? Et profesjonelt bilde kan fint tas av en venn med et godt mobilkamera. Prøv å være avslappet, smil, og tenk over:

 • Antrekk: Klærne bør kunne brukes på din fremtidige arbeidsplass
 • Lys: Bruk dagslys og vær obs på eventuelle skygger i ansiktet.
 • Vinkel og utsnitt: Ta bildet fra skuldrene og opp. Det bør være lett å kjenne deg igjen, så ha blikket rettet mot kamera og plasser kameraet i ansiktshøyde.
 • Rolig og nøytral bakgrunn

Dette bør du unngå:

 • Uskarpe bilde
 • Selfies
 • Filter
 • Bilde hvor du er i en sosial setting. Det vil si, ikke klipp deg selv ut fra et gruppebilde.

4) Nøkkelkvalifikasjoner

Kjært barn har mange navn og nøkkelkvalifikasjoner er et av dem. Har man ikke nøkkelkvalifikasjoner som etterspørres i stillingsutlysningen, for eksempel relevant jobberfaring, kan man kalle dette avsnittet noe annet. Profil, kort om meg, eller oppsummering kan være passende overskrifter. Formålet er å belyse relevant kompetanse og gi en kort og presis oppsummering av CV-en.

Du er ikke nødt til å ha en slik oppsummering, men det kan være nyttig for å fange interessen til arbeidsgiver. En god oppsummering som forteller leseren hva som venter lengre nede i CV-en vil vekke nysgjerrigheten og lysten til å lese videre. Sier du for eksempel at du har gode akademiske resultater, bør dette utdypes under utdanning.

Når du skriver dette avsnittet bør du trekke frem det aller viktigste fra din utdanning, erfaring, dine ferdigheter og arbeidsrelevante egenskaper som person. CV-en din kan gjenbrukes i stor grad, men akkurat dette avsnittet bør du målrette med tanke på arbeidsgiveren og stillingen du søker.

 

5) Utdanning

Det er vanlig å inkludere videregående utdanning og folkehøyskole i CV-en, for å vise hvor og når du ble ferdig. Dersom du har relevante fag herfra, kan du gi en liten beskrivelse av dette. Videre skal eventuell førstegangstjeneste stå under utdanning. Her kan du gi en kort beskrivelse av ansvarsområder og relevant kompetanse for arbeidslivet, for eksempel mental trening, teamarbeid og utholdenhet.

Vær konsekvent når du skriver oppstart- og avslutningstidspunkt for de ulike erfaringene. Både under utdanning og i all form for erfaring bør det stå måned og år. Hvis du er i studieløpet enda, skal det stå starttidspunkt og pågående eller d.d (dags dato).

I tillegg bør du si noe om hva du lærte ved studiet, eventuelt ferdigheter du utviklet. Her kan det være nyttig å se på læringsutbyttet som står beskrevet på uia.no og bruke det som inspirasjon til å skrive en egen beskrivelse. Her er et eksempel på hvordan det kan gjøres:
-------------------------------------------------------------------------------------

08.2019 - 06.2022            Barnehagelærerutdanning, bachelor, Universitetet i Agder

Bacheloroppgave: Livsmestring i barnehagen. Karakter: B.

Opparbeidet kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø. Særlig nysgjerrig på hvordan religion og livssyn har innflytelse på oppvekstmiljøer, og hvordan dette må møtes med åpenhet og forståelse for å få til et best mulig samarbeid med hjemmene. I praksisen utviklet jeg forståelse for hvordan lek påvirker barns utvikling og læring.

--------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelsen er bare et utdrag av hva som stod under læringsutbytte. Her må du se an hva du kjenner deg igjen i, og hva om virker mest relevant å trekke frem for stillingen du søker på. Avsnittet kan være lengre, og det kan skrives i stikkordsform hvis du foretrekker det.

Andre ting du bør vurdere å legge til under utdanning:

 • Du kan gjerne skrive tema for bachelor- eller masteroppgaven, siden det sier noe om dybdekunnskapen og faginteressen din.
 • I tillegg kan du også føre opp eventuelle praksisplasser og gi arbeidsgiver et innblikk i erfaringene du har tilegnet deg.
 • Dersom du har vært på utveksling bør du legge dette inn under utdanning. Skriv tidsperiode, universitet og land, og trekk fram kompetanse og ferdigheter som du utviklet. Dette kan være både faglige eller personlige ferdigheter, for eksempel selvstendighet eller evne til å organisere.
 • Karakterer kan du føre på hvis du tenker at det gir deg en fordel. Arbeidsgiver forventer ikke at dette står oppført. Karakteren C er vanligvis gjennomsnittskarakter, så A eller B er karakterene som eventuelt kan bli lagt merke til. 

 

6) Arbeidserfaring

Som under utdanning bør det stå start- og sluttmåned og år, stillingstittel og arbeidsplass. Stillingsprosent eller stillingstype bør også komme tydelig frem. Det kan hende at du ikke opplever alle jobbene dine som relevant for jobben du skal søke, men ha det likevel på CV-en. Om det faglig sett ikke er relevant, vil det likevel kunne si noe om deg som person og du unngår spekulasjoner rundt det som tilsynelatende vil se ut som et hull i CV-en hvis du tar det bort. Man lærer dessuten noe av alle jobber. Gi en kort beskrivelse av hva du har gjort og lært og ha gjerne ekstra fokus på ferdigheter som er overførbar til jobben du søker.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

10.2018 - 08.2021            Jernia, Markens gate, Kristiansand

Salgsmedarbeider. 20% deltidsjobb, 100% i sommermånedene. Ble god på å håndtere stressfulle situasjoner, løse kunders behov og skape mersalg. Fikk utvidet ansvar for å planlegge Handelens dag, årets store tilbudsdag. Kåret til årets humørspreder, april 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------  

Det hender noen lurer på hvor langt tilbake man skal gå i en CV. Begynte du å ta strøjobber i tidlig tenårene så før det gjerne opp. Det kan eventuelt stå samlet, for eksempel:

 --------------------------------------------------------------------------------------

06.2012 - 08.2016            Diverse småjobber

Vaskejobb, en gang i uka. Sto i kiosken på Sør Arena en dag i måneden. Vaktmesterassistent, sommerjobb tre sesonger ved Tratec.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

På samme måte kan du slå sammen sommerjobbene du har hatt slik at du unngår gjentakelse. Har du hatt den samme sommerjobben i fire år, og tatt noen ekstra vakter ved behov utover sommermånedene, kan du skrive det i beskrivelsen.

 

7) Annen erfaring

Annen erfaring er erfaringer du kan tilegne deg gjennom for eksempel frivillig engasjement. Dersom du har hatt ansvarsområder kan du gjerne si litt om kompetansen du utviklet. For eksempel kan et verv i en studentforening ha gitt deg ferdigheter i å drifte en frivillig organisasjon, samarbeide tverrfaglig og skape resultater. Også kurs kan føres opp under "annen erfaring". Før opp eventuelle verv eller kurs på samme måte som utdanning og arbeidserfaring. 

Dersom du har hatt en relevant hobby, må du også få dette fram. For eksempel vil en ingeniørstudent som har ulike tekniske prosjekter kunne legitimere den praktiske tilnærmingen til faget, ved å beskrive dette i CV-en.

Dersom du ikke har annen erfaring trenger du ikke beklage dette, men har du erfaring bør du løfte det frem. Det kan være vel så verdifullt som arbeidserfaring, og si mye om deg som person og de verdiene og holdningene du har. Å ta kurs kan si noe om at du er nysgjerrig og initiativrik, det å engasjere seg frivillig kan si noe om at du er villig til å gjøre en innsats for andre uten nødvendigvis å ønske noe tilbake. Å gjøre en jobb, enten det er betalt eller gjennom et frivillig engasjement viser at du våger å ta ansvar. Har du fått en form for utmerkelse kan du gjerne få det frem.

 

8) Annet

Har du ferdigheter som du tenker vil være relevant for stillingen du skal søke på, bør du få det frem. Du kan gjerne liste det opp i stikkordsform eller kort beskrive hva ferdigheten går ut på. 

Det er forskjellig hvordan ferdighetsnivået beskrives. Språk kan for eksempel graderes som godt, meget godt, flytende og morsmål. Noen visualiserer hvordan de rater seg selv på en skala fra eksempelvis 1-5. Ta kun med språk du behersker og kan praktisere i noen grad. Hvis du kun har et par år med språk fra ungdomsskolen og ikke har praktisert det siden, bør du revurdere om du skal føre det opp i CV-en.

Sertifikater (for eksempel bil) og eventuelle sertifiseringer som er relevante må listes opp. Ulike programvarer som kan være relevante bør også beskrives, og du bør si om du har kjennskap, kunnskap eller gode ferdigheter innenfor feltet. I tillegg kan du vurdere å liste opp noen ferdigheter du har utviklet gjennom studiet, for eksempel samarbeid, prosjektledelse, kreative ferdigheter. Se an stillingen og stillingsutlysningen, og trekk frem de ferdighetene du føler du kan stå inne for og som er relevante i forhold til det arbeidsgiver er på jakt etter.

 

9) Fritidsinteresser

Fritidsinteresser kan virke irrelevant, men her gir du arbeidsgiver en anledning til å se en annen side av deg utover det faglige. Fatt deg i korthet og konkretiser gjerne ved å fortelle for eksempel hvilket lag du holder med/spiller på, eller om du går i kor eller spiller i band og hvilken sjanger det tilhører. Det må ikke være noe særegent, la fritidsinteressene speile det du liker å gjøre på fritiden din. 

10) Referanser

En referanse er en som kan si noe om hvordan du er som person og arbeidstaker, hvordan du har fungert i tidligere arbeidsforhold eller i andre profesjonelle sammenhenger. En referanse kan blant annet være tidligere arbeidsgivere, en medstudent, kollegaer, eller veiledere. Det er vanlig å ha minst to referanser, hvor den ene gjerne er en leder eller annen overordnet. Referansen bør kjenne deg godt og du bør være trygg på de vil deg vel. Snakk gjerne med referansene dine og våg å spørre om hva de tenker er dine sterke og svake sider, og hva de syns du bør jobbe med.

Det er to typiske måter å henvise til referanser på. Det ene er å føre opp referansene med navn, tittel, telefonnummer og e-post. Det andre er å skrive “referanser gis på forespørsel”.

Når du oppgir en referanse er det veldig viktig at du har avklart at dette er ok på forhånd, og det er viktig at du har forberedt referansen på at det kan komme en telefon. Send stillingsutlysningen i forkant slik at referansene får et inntrykk av hva jobben innebærer.

Du kan vente med å forberede referansene dine på at de blir kontaktet, til du blir kalt inn til intervju, eller til arbeidsgiveren ber om referanser. Samtidig kan det bygge troverdighet til deg som jobbsøker hvis du oppgir referansene dine uoppfordret i CV-en med kontaktinformasjon. Noen vil derfor mene at dette er en smart ting å gjøre.

 

 

11) Vanskelige vurderinger til CV-en

Mange opplever at det kan være vanskelig å ta stilling til spørsmål som handler om for eksempel alder, nasjonalitet, sivilstand og «hull i CV-en». Det blir ofte en avveiing om at det oppleves negativt å ta det med, sett opp mot at det gir rom for mistolkning om det utelates. Det er ikke lov å la familiespørsmål, etnisitet og lignende påvirke utfallet i en ansettelsesprosess. Samtidig skjer det at arbeidsgivere blir påvirket av slike faktorer, og det er derfor noen vurderinger du kan gjøre i forhold til hva du ønsker å dele i en CV.

Nasjonalitet

Det er omdiskutert hvorvidt man skal oppgi nasjonalitet og etnisk opprinnelse eller ikke på CV-en. Dersom du har et utenlandsk navn, vil arbeidsgiver gjerne være nysgjerrig på din opprinnelse og kultur. 

En løsning for deg som er født og oppvokst i Norge og som ønsker å få dette frem, er å skrive for eksempel “13. mai 1988 i Kristiansand” under fødselsdato. Eventuelt kan du skrive "Nasjonalitet: norsk med pakistansk bakgrunn". Kanskje kan du i tillegg vise opprinnelseslandet til dine foreldre ved å beskrive språkkunnskaper som du har fra deres hjemland senere i CV-en.

Har du utenlandsk opprinnelse, men er norsk statsborger kan du for eksempel skrive “Nasjonalitet: Syrisk, norsk statsborger”. Beskrive gjerne hvor lenge du har vært i Norge. Dersom du ikke har statsborgerskap, er det fint om du beskriver din oppholdstillatelse. 

Husk at du som har utenlandsk bakgrunn bør få fram all kompetanse og alle de fordeler dette kan ha for arbeidsgiver. Det ligger mye læring i internasjonal erfaring og integrering som du bør synliggjøre og sette ord på. Dette skaper troverdighet til deg som arbeidssøker. 

"Hull" i CV-en

Av og til kan man gå perioder i livet uten å jobbe eller studere. Hvis denne perioden strekker seg over seks måneder blir det gjerne omtalt som et hull i CV-en. Bakgrunnen for slike “hull” kan være mange. Det kan for eksempel være verdivalg, for eksempel at man har valgt å være hjemme med barn. Man kan også ha vært arbeidssøker eller reist jorda rundt. En annen årsak kan være sykdom. Husk at dersom du er student eller i et arbeidsforhold når du blir syk, er ikke dette et hull. Da er du fremdeles student eller arbeidstaker.

Man har gjerne fått høre at hull på CV-en kan gi et dårlig inntrykk til arbeidsgiver, og at du som jobbsøker bør være forberedt på at du kan få spørsmål om disse hullene på intervju. Husk at uansett hva som er årsaken til det såkalte hullet, så står man som regel igjen med nyttige erfaringer som kan være verdifulle i arbeidslivet. Tenk over hvordan du håndterte situasjonen du var i, hvilke ferdigheter du utviklet og hva du lærte av det. Lærte du kanskje noe om deg selv? Bestill en karriereveiledning dersom du er usikker på om du har hull i CV-en din og eventuelt lurer hvordan du kan omtale “hullene” for en fremtidig arbeidsgiver. 

Dersom du savner noe i denne artikkelen eller har spørsmål, er du velkommen til å sende en mail til karriere@uia.no